Przygotowania do rocznicy 10 lecia

W dniu 17 sierpnia o godz. 10:00 udaliśmy się w kierunku miejscowości o nazwie Tarce. Celem naszego wyjazdu było nagranie filmiku , będzie przedstawiał dzieje naszego ośrodka w okresie dziesięciu lat. Jako ,że naszym pomysłem było ukazanie nas jako królestwa,  na miejsce nagrywania naszego filmu wybraliśmy  piękny pałacyk mieszczący się
w Tarcach.

Wpisany decyzją wojewódzkiego konserwatora z dnia 24 lipca 1973 roku do państwowego rejestru zabytków i objęty ścisłą ochroną konserwatorską majątek tarzecki wykupiła w 1866 roku właścicielka Śmiełowa, Antonina
z Bojanowskich Gorzeńska, z przeznaczeniem dla swego syna Stanisława.To z jego inicjatywy i środków w 1871 roku został zbudowany wspaniały pałac w stylu neorenesansu francuskiego, wg projektu Stanisława Hebanowskiego, który był cenionym poznańskim architektem, autorem m. in. projektu pałacu w Posadowie oraz Teatru Polskiego
w Poznaniu. Od tego momentu Ostrorogowie-Gorzeńscy, herbu Nałęcz, stali się właścicielami tej wspaniałej posiadłości aż do roku 1926. Po śmierci Stanisława Gorzeńskiego majątek przeszedł w ręce jego syna Zbigniewa (1869 – 1926). Zbigniew Ostroróg-Gorzeński nie pozostawił potomstwa. Po jego śmierci Tarce przeszły – na mocy testamentu – w ręce hrabiego Zdzisława Bończa-Skarżyńskiego, doktora praw (1874 – 1941). Po wojnie zarówno pałac z przyległym parkiem, jak i majątek zostały upaństwowione. Kilka lat później w pałacu zaczęto organizować kursy i szkolenia dla rolników i spółdzielców, następnie utworzono zasadniczą szkołę rolniczą, a w 1973 roku, po wybudowaniu nowego budynku szkolnego, technikum rolnicze. Powstał Zespół Szkół Rolniczych, który w 1980 roku otrzymał imię Jadwigi Dziubińskiej (1874 – 1937) – wybitnej działaczki społecznej i organizatorki oświaty rolniczej
z Warszawy. W latach następnych w pałacu odbywały się jeszcze zajęcia dydaktyczne, ale obiekt zaczął stopniowo podupadać. Rozpoczął się długo trwający proces rewindykacji majątku przez potomków ostatnich właścicieli
z rodziny Skarżyńskich (Bończa), który ostatecznie zakończono wiosną 2006 roku. Obiekt znalazł się w rękach Starostwa Powiatowego w Jarocinie. Pałac wraz z wydzieloną częścią parku we wrześniu 2006 roku nabyła od Starostwa Powiatowego w Jarocinie rodzina Trzcielińskich . Na początku 2007 roku rozpoczęły się prace renowacyjne parku i pałacu, który wówczas wymagał natychmiastowego ratunku. Podjęcie prac renowacyjnych spotkało się z dużym uznaniem.

Grupowe 15x21do akceptacji002 003 004 049

Skip to content