Strona główna

Środowiskowy Dom Samopomocy ” Na Skarpie” w Gozdowie działa od marca 2006r. Jest ośrodkiem wsparcia tzn. placówką pobytu dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi powyżej 16 roku życia.boczne-zdjecie

Naszymi uczestnikami są osoby, które mają poważne trudności w życiu codziennym. Z uwagi na chorobę mają problem
w kształtowaniu podstawowych umiejętności społecznych,
w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych, komunikowaniu się z otoczeniem, a niekiedy w wykonywaniu podstawowych czynności samoobsługowych. Dążymy do osiągnięcia przez naszych uczestników optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia, dążymy do wszechstronnego usprawnienia psycho – ruchowego.

Cele i zadania Domu realizowane są poprzez różnego rodzaju formy terapii i rehabilitację uczestników. Pod fachowym okiem terapeutów zajęciowych prowadzone są zajęcia
w sześciu pracowniach: gospodarstwa domowego, plastyczno – introligatorskiej, stolarsko -ogrodniczej, krawieckiej, rękodzieła artystycznego oraz komputerowej. Świadczymy usługi w zakresie opieki psychiatrycznej, poradnictwa psychologicznego (dla uczestników i ich rodzin), poradnictwa socjalnego oraz rehabilitacji leczniczej.

Docelowo placówka przyjąć może 37 osób.

 

Skip to content